Horea logo
Trang chủ / Tin tức

Vài nét về tỉnh Bình Định

Ngày đăng: 22-10-2016

Bình Định gồm 1 thành phố tỉnh lỵ Quy Nhơn và 10 huyện (An Nhn, Hoài Nhơn, Tuy Phước Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh), trong đó có 3 huyện miền núi. Thành phố Quy Nhơn là đô thị loại 1, diện tích 284,28km2, dân số trên 284.000 người; được Chính phủ xác định là đô thị trung tâm phía nam của Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, cùng với Đà Nẵng và Huế là những trung tâm thương mại, dịch vụ và giao dịch quốc tế của cả khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 

 

TT

Huyện / Thành phố

Diện tích

(km2)

Dân số

(nghìn người)

1

TP Quy Nhơn

284

260

2

An Lão (*)

690

24

3

Vĩnh Thạnh (*)

701

27

4

Vân Canh (*)

798

23

5

Hoài Ân

744

95

6

Hoài Nhơn

413

220

7

Phù Mỹ

549

187

8

Phù Cát

679

194

9

Tây Sơn

708

136

10

An Nhơn

242

189

11

Tuy Phước

285

190

(*) Huyện miền núi

 

Theo binhdinhinvest.gov.vn

Ý kiến của bạn

Góc ảnh đẹp
Xem tất cả